Zakenkring Roden 50 jaar: ‘een leuke club waar we met elkaar trots op kunnen zijn’

‘We hebben één gezamenlijk doel: een aantrekkelijk centrum met voldoende parkeergelegenheid’

RODEN – De Roder Zakenkring kreeg vrijdagavond uit handen van wethouder Jos Darwinkel de zilveren legpenning overhandigd. Een cadeautje als blijk van waardering en partnerschap voor de jarige ondernemersclub. De Zakenkring bestaat 50 jaar en dat werd vrijdagavond gevierd met de nodige hapjes en drankjes en een groot feest. Over parkeren van het eigen wagenpark hoeven de Zakenkringleden zich geen zorgen meer te maken tijdens een bezoekje aan het raadhuis. De wethouder had een parkeerbord meegenomen ter gelegenheid van het jubileumfeestje: ‘Parkeren uitsluitend voor de Zakenkring’.

De Zakenkring Roden is uitgegroeid tot een stevige, actieve organisatie waar niemand omheen kan. Iedere maand zit de club aan tafel met de gemeente Noordenveld om te praten over zaken als parkeren, centrumontwikkeling of andere plannen die de Roder ondernemers aangaan. ‘Uiteindelijk hebben we maar één doel met elkaar: een goed en aantrekkelijk centrum voor de consument met voldoende parkeergelegenheid’, zegt Zakenkringvoorzitter Johan Hummel. De ontwikkeling van de huidige Albertsbaan, het Ondernemersfonds, behoud van gratis parkeren, de centrumontwikkeling; de Zakenkring Roden speelde er een grote rol in. Het was ondernemer Jan Buiter die als voorzitter destijds voor een nieuwe impuls heeft gezorgd binnen de ondernemersclub, weet Hummel die nu voor het zesde jaar de voorzittershamer op zijn tafel heeft liggen. Buiter wist met ‘eerst samen eten en dan vergaderen’ de sfeer weer in de club te krijgen. Voor die tijd was het een tamelijk ingedutte boel. ‘Die sfeer goede sfeer is er nog steeds. Voordat ik voorzitter werd, heb ik eerst anderhalf jaar meegedraaid. Hoe er binnen de club met elkaar omgegaan en opgetrokken wordt, voelde meteen goed.’

Slagvaardiger

In 2014 had de Roder Zakenkring 80 leden, nu zijn dat er 169. ‘We hebben echt een professionaliseringsslag gemaakt. Binnen het bestuur heeft ieder zijn eigen expertise en rol. We vullen elkaar goed aan. We zijn duidelijk gesprekspartner van de gemeente’, zegt Hummel die wel veranderingen merkt sinds de wisseling van de wacht bij het gemeentehuis. Veranderingen in positieve zin. ‘Wethouder Jos Darwinkel staat open voor de argumenten van de Zakenkring. Hij luistert en houdt rekening met ons. In het maandelijks overleg zijn ook teamleiders van de gemeente betrokken. De lijnen zijn korter geworden en dat zorgt voor meer slagvaardigheid.’ Hummel noemt de Westerbaan als voorbeeld. De Zakenkring was het niet eens met de door de gemeente voorgestelde plek voor de milieustraat op het parkeerterrein achter de Hema en Jumbo. Ook het laden en lossen op de rijbaan zorgde voor veel irritatie en ongemakken. De Zakenkring kwam in samenspraak met de wijkbelangenvereniging met een alternatief, verbeterd voorstel maar daar ging de gemeente niet op in. Het overleg zat muurvast. ‘Darwinkel heeft dat meteen opgepakt. Hij heeft met alle skakeholders gesproken. Nu komt de milieustraat langs het looppad achter Jumbo. En het laden en lossen gebeurt straks op het voetpad, wat de situatie een stuk veiliger maakt. Het voetpad wordt daar binnenkort voor ingericht. Het blijft belangrijk dat je aan in het beginstadium met elkaar aan tafel zit en niet als de plannen er al liggen.’

Parkeren

Parkeren is een terugkerend onderwerp op het prioriteitenlijstje van de Zakenkring. Bijna nergens is zoveel over gepraat en gesteggeld als over parkeerplaatsen in het centrum van Roden. Logisch, vindt Hummel. Als je je profileert als bovenregionaal winkelcentrum, moeten er voldoende parkeerplaatsen zijn. ‘De gemeente heeft ons nog 100 toegezegd. Dat blijft een hele uitdaging. Ik hoop dat we de komende jaren die stap nu eens kunnen maken. Er is gesproken over de trambaan maar dat is nog niet concreet.’

Als Hummel nog een succes mag noemen is dat zeker het ingevoerde Ondernemersfonds. ‘Weliswaar voor mijn tijd, maar dat fonds is er gekomen dankzij de Zakenkring. Zo’n jaar of tien geleden denk ik. Kleine ondernemers betaalden via de Zakenkring geld voor verfraaiing en aankleding van het winkelcentrum, niet-leden, waaronder veel grote ketens, betaalden niets. Daar is met het Ondernemersfonds verandering ingekomen. De gemeente int het geld middels de WOZ, Stichting Ondernemersfonds Noordenveld (SON) beheert de pot.’

‘Optimaal klimaat’

Roder ondernemer Jeroen Bezu zit sinds twee jaar in het dagelijks bestuur. Niet voor zijn eigen winkels, maar hij wil iets doen voor het dorp. ‘We zijn een essentiële partij voor ondernemers. Het klimaat zo optimaal mogelijk houden is een doel. We weten wat er speelt bij ondernemers en ook wanneer het druk is. Als je in oktober een straat eruit trekt, pak je de ondernemers keihard. De Heerestraat zou eruit, dat hebben we gelukkig weten te voorkomen. Dat is opgeschoven naar januari’, zegt Bezu die net als Johan Hummel ook zijn tevredenheid uit over het nieuwe college. ‘Er waait een frisse wind door het gemeentehuis. We merken dat we met die frisse wind mee kunnen varen om het centrum beter te dienen. Het is misschien niet bewust, maar we hebben met het vorige college wel tegenwind ervaren. We hebben nu veel meer het gevoel dat we het samen doen, dat voelt prettiger.’ Ook Bezu hoopt zo snel mogelijk die 100 parkeerplekken in het dorp voor elkaar te krijgen. ‘Dan gaat die blauwe zone-discussie ook een heel andere worden. Ik ben er niet per se voorstander van, maar snap het nut wel. Wanneer je 100 extra plaatsen hebt, zou je de blauwe zone kunnen laten vervallen.’ Bezu zou ook graag iets aan de bewegwijzering willen doen in het centrum. Het oerwoud aan verkeersborden maakt het er niet overzichtelijker op vindt hij. Je staat vanaf de Wilhelminastaart sneller in Peize dan op de Albertsbaan, liet hij zich al eens ontvallen.  ‘We hebben daarover gesproken met de gemeente. Bewegwijzering staat ook op hun eigen planning in de afronding van het centrum. Misschien moeten we terug naar de eenvoud. Er staan veel overbodige borden. Winkels, horeca, cultuur en parkeerplaatsen moeten duidelijk worden aangegeven. Dat zit gelukkig in de pijplijn.’  

Bezu is op zijn plek in het dagelijks bestuur. ‘We zijn een gedreven club mensen die echt iets voor Roden willen betekenen. Roden nóg meer op de kaart zetten, dat gevoel zit heel erg in het bestuur. Ik zit er niet om er zelf beter van te worden. Ik hoop dat ik later, als ik met mijn tenen omhoog lig aan de Norgerweg, iets heb kunnen doen voor het dorp.’ Top slot noemt Bezu Roden.nl, een platform voor bezoekers, toeristen en inwoners. ‘Dat hebben we opgezet om bezoekers te informeren over de veelzijdigheid van Roden. Er staan mooie wandelroutes op maar ook leuke activiteiten. En je vindt er informatie over de horeca en de winkels.’

Vrijetijdsboulevard

De verantwoordelijkheid van de Zakenkring reikt verder dan alleen het winkelcentrum, zegt Emiel van der Heide die ook onderdeel van het dagelijks bestuur uitmaakt. ‘Het hele BIZ-gebied (Bedrijven Investeringszone, red.) valt daaronder, waaronder de Vrijetijdsboulevard. De grens ligt bij de rotonde bij Rijpma Automaterialen. Aan de Vrijetijdsboulevard wordt een compleet nieuwe woonwijk gebouwd. Wonen in een gebied met veel bedrijvigheid kan ook frictie geven. Bijvoorbeeld als bewoners hun auto op de parkeerplaats parkeren in plaats van op het eigen terrein. Dan moeten we daar straks ook aan de slag met een blauwe zone. Dat wil je niet. Er moeten te allen tijde voldoende parkeerplaatsen blijven. Ook met dit soort zaken bemoeien we ons.’

Vijftig jaar is een hele prestatie, zéker voor een ondernemersvereniging vindt Hummel. ‘Er zit altijd reuring en beweging in. Je hebt te maken met verschillende belangen. En toch heb je gezamenlijk maar één doel: dat de consument naar Roden komt. Dat belang moeten we ons goed voor ogen houden. Je merkt ook dat er behoefte is aan binding en netwerken. Gemiddeld zijn er altijd zo’n 60 leden op de vergadering, dat is best veel in een tijd als deze. We hebben een leuke club waar we met elkaar trots op kunnen zijn.’

‘Belangrijke partner’

Wethouder Jos Darwinkel ervaart een goeie en plezierige samenwerking met de Roder Zakenkring. ‘Voor ons een belangrijke partner. Er zit een goed ingevoerd en professioneel bestuur. Ondernemers weten zelf wat er voor hun eigen deur gebeurt. Van die kennis en kunde moet je gebruik maken. We willen allemaal graag een kloppend winkelhart. Maandelijks zitten we bij elkaar voor strategisch overleg. Het is belangrijk dat je elkaar aan de voorkant meeneemt in ontwikkelingen. In alle openheid dingen met elkaar bespreekbaar maken. Je kunt prima ergens anders over denken, maar dan horen we graag waar de zorg zit. Vervolgens is de vraag hoe je elkaar kunt vinden. Die korte lijnen en doen wat is afgesproken, past heel erg bij mij. Het is niet niks waar we mee bezig zijn. Er wordt flink geïnvesteerd in Roden.’