Zakenkring Roden haalt stofkam door organisatie: ‘Doelgericht samenwerken en denken in mogelijkheden’

RODEN – Elke vereniging of organisatie doet het eens in de zoveel tijd: de stofkam door de organisatie halen. Zo ook Zakenkring Roden. Het lichtte de afgelopen periode de eigen organisatie grondig door en sprak onder meer over de visie en missie. Ook wordt binnenkort ‘Winkelhart Roden’ gelanceerd met een logo én een nieuwe website. Op die site zullen alle ondernemers uit Roden worden gepresenteerd. Leden van Zakenkring Roden worden extra uitgelicht. Dát en een meer dan volwaardig bestuur met goed bezette commissies maken dat Zakenkring Roden klaar is voor de toekomst. 

Alhoewel. Wat nog wel op de agenda staat de komende periode is het vinden van een geschikte voorzitter. Maar ook die zoektocht lijkt een gemakkelijke. Binnenkort namelijk zullen twee kandidaten zich aan het bestuur presentere
n. Er kan gekozen worden dus, ook al een luxepositie. Voor de duidelijkheid: de twee kandidaten hebben nu nog geen zitting in het bestuur. Huidig voorzitter Jan Spandaw zwaait aan het einde van het jaar af. Spandaw fungeert min of meer als interim-voorzitter. Hij wil het liefst niet op de voorgrond en houdt zich vooral bezig met het coachen en begeleiden van de jonge bestuursleden, in wie hij veel potentie ziet.

Het bestuur van Zakenkring Roden heeft een aantal brainstormsessies achter de rug waarin vooral de missie en de visie van de eigen club onder de loep werd genomen. ‘ Onze missie is samen denken, samen doen’, aldus de bestuurders. ‘We zijn een netwerkorganisatie voor ondernemers. We willen er voor zorgen dat ondernemers in Roden met elkaar in contact komen en op die manier kennis en ervaring met elkaar delen. Dat gebeurt onder andere op gezellige en informatieve avonden met inspirerende sprekers. Doordat we als ondernemers samenwerken, kunnen wij als advies- en overlegorgaan een bijdrage leveren aan economische groei door te komen tot onderlinge consensus over lokale en regionale onderwerpen die van sociaaleconomisch belang zijn en te doen hebben met het ondernemersgebied van Roden. We komen op voor de belangen van de leden en streven naar kwaliteit en draagvlak.’

Zo, dat is duidelijk. En goed, want vraag je mensen wat Zakenkring Roden nou eigenlijk is, dan komen veel niet verder dan ‘een groepje ondernemers die wel eens iets organiseert.’ Daarom ook wordt voortaan naar buiten toe liever gesproken van Winkelhart Roden. ‘ Zakenkring is de organisatie, naar de consument spreken we voortaan liever van Winkelhart Roden. Zo gaat de website – die na de zomervakantie actief zal zijn- ook heten. We hebben een logo laten ontwerpen. Dat logo zal ook in het centrum nadrukkelijk zichtbaar zijn en een rol spelen in al onze publicitaire uitingen en advertenties richting de consument. We zijn blij met dat logo. Het straalt warmte uit. We hebben zo een compleet nieuwe huisstijl laten ontwikkelen door Studio Wing, een specialist op dit gebied. De website krijgt vooral een informatief karakter. Leden worden uitgelicht, maar alle ondernemers in Roden zullen worden genoemd. Uiteraard staan er contactgegevens op en worden evenementen aangekondigd. Ook de nieuwe website is een forse stap voorwaarts’, zeggen de bestuursleden enthousiast.

Afgelopen week hebben we burgemeester Klaas Smid en Wethouder EZ, Henk Kosters uitgenodigd tijdens een bestuursvergadering. Zakenkring Roden is immers een belangrijke zakenpartner van de gemeente. Ook aan hen werd de nieuwe koers van de Zakenkring gepresenteerd.

Doelgericht samenwerken en denken in mogelijkheden door Roner ondernemers. Dat moet leiden tot resultaat. Aldus luidt de nieuw beschreven visie van Zakenkring Roden. ‘Ondernemen moet leuk zijn en blijven. Energie en inspiratie zijn belangrijke factoren om gemotiveerd te blijven en de lat steeds hoger te leggen. Om die lat steeds hoger te kunnen leggen, is een ondernemersvereniging onontbeerlijk. Er ligt een grote uitdaging om meer interactie te krijgen met leden die niet frequent op bijeenkomsten verschijnen. We willen ook de mening van leden horen die er niet zijn, of niet kunnen zijn. We gaan dus op pad om te vragen wat er speelt en waar behoefte aan is. Meer interactie dus. Elke maand live muziek in het dorp in samenwerking Theater Winsinghhof, een Beach event in het centrum op 9 juli, samenwerking met Volksvermaken voor alle evenementen in Roden, aankleding van het centrum door middel bloembakken, zuilen en feestverlichting, zijn zomaar wat voorbeelden van doelgericht samenwerken tussen ondernemers en verenigingen.’

‘ Zakenkring Roden wil -met haar 160 leden- er op korte termijn voor zorgen dat kennis, vaardigheden, delen van ervaringen en het dienstenpakket wordt vergroot. Zakenkring Roden wil bovendien graag een springplank zijn voor startende ondernemers, net als een perfecte netwerkmogelijkheid voor meer ervaren ondernemers. Uiteraard is en blijft Zakenkring Roden een sterke gespreks- en onderhandelingspartner met de lokale overheid, zoals dat ook nu al het geval is. De onderlinge verhoudingen tussen Gemeente en Zakenkring zijn uitstekend te noemen, wat onlangs heeft geresulteerd in een prachtig ontwerp van de nieuwe Albertsbaan. Een goede communicatie en maximale betrokkenheid over en weer is levensbelang, wil Roden zich als winkeldorp verder kunnen ontwikkelen en kunnen wedijveren met de grote steden om ons heen. Wat blijft is het feit dat we altijd zullen blijven vechten voor gratis parkeerplaatsen in het dorp en we willen vooral een gastvrij winkeldorp zijn. Waar we zeker iets aan willen doen is de vindbaarheid van het centrum. Dat kan en moet eigenlijk beter. In de kern kun je zeggen dat wij uniek en onderscheidend willen zijn, en daar gaat de nieuwe Albertsbaan ongetwijfeld zijn steentje aan bijdragen.

‘Met een heel stevig, fris en enthousiast bestuur, een nieuwe website, een nieuw logo en het helder verwoorden van wat we nou eigenlijk precies willen, kunnen we met vertrouwen naar de toekomst kijken. De basis staat. Een heel solide basis. Een bestuur met jonge mensen en frisse ideeën’, daar werd zelfs de burgemeester enthousiast van.