Zakenkring Roden niet akkoord met onverwachte inkrimping parkeerplaatsen Albertsbaan

image

‘Verwijt van op z’n boerenfluitjes handelen is onterecht’

RODEN – Nog steeds staat niet vast, hoe een gereconstrueerde Albertsbaan, dé grootste parkeervoorziening in het centrum van Roden en voor het aantrekken van winkelend publiek een niet te onderschatten ‘selling point’, er definitief uit gaat zien. Een speciale Albertsbaancommissie, bestaande uit afgevaardigden van de Zakenkring Roden (de belangenvereniging van winkeliers), de gemeente en aangetrokken adviseurs is hierover al maandenlang aan het vergaderen. Tot nu toe zonder definitief resultaat.

Nieuwe ontwikkeling

Een nieuwe ontwikkeling is thans, dat de Zakenkring Roden – in feite de meest belanghebbende bij een reconstructie – niet akkoord gaat, zelfs verbijsterd is, over de voorgestelde onverwachte inkrimping van het aantal parkeerplaatsen op de Albertsbaan, zo staat in een brief die de Zakenkring recent aan onder andere het college van B en W en raadsleden heeft geschreven. Daarin staat, dat men als bestuur in eerste instantie, mits de leden ook akkoord gaan, akkoord is gegaan met de invulling van 150 parkeerplaatsen op de Albertsbaan, wat ‘een forse vermindering’ is. Naderhand, zo staat in de brief, is het voorstel van 140 parkeerplaatsen met een compensatie van tien parkeerplaatsen elders in het centrum binnen een straal van 100 meter ook nog door hen aanvaard. Maar, ‘let wel, onder de strikte voorwaarde dat deze compensatie schriftelijk zou worden vastgelegd door de gemeente en de Zakenkring goedkeuring van de leden zou krijgen. De eerste voorwaarde, de schriftelijke toezegging ontbreekt tot op heden’, aldus de Zakenkring, ‘waardoor wij de uiterst belangrijke compensatie niet met zekerheid richting de leden kunnen stellen.’

‘Gemeente blijft in gebreke’

Ook schrijft men, dat meerdere keren is verzocht om een schriftelijke bevestiging dat de marktwagens, met uitzondering van de koelwagens bij de herinrichting van de Albertsbaan naar het Jaarbeursterrein verplaatst gaan worden. ‘Vrijdag is één van de drukste dagen in het centrum van Roden en dan zijn de parkeerplaatsen dringend nodig,’ is daarvoor het argument. De Zakenkring constateert dat ook deze bevestiging nog niet door de gemeente is afgegeven. Dat er een stroomvoorziening voor elektrische auto’s zou komen, is – aldus de zakenlieden – niet in de reconstructietekening terug te vinden. Geconcludeerd wordt derhalve dat de gemeente met de bevestiging van een aantal afspraken in gebreke is gebleven.

‘Voorwaarden zijn bijgeschaafd’

Tijdens het recente overleg is naar voren gekomen dat de voorwaarden door de gemeente zijn bijgeschaafd, aldus de Zakenkringbrief aan de gemeente. ‘De tekening geeft invulling aan 132 parkeerplaatsen (niet vaststaand!) inclusief een verhoging van het aantal invalidenparkeerplaatsen. De gemeente verandert haar standpunt en voldoet niet meer aan de voorwaarden die wij als Zakenkring destijds hebben gesteld. Het proces waaraan wij samen anderhalf jaar ijverig aan hebben gewerkt, loopt gevaar’- is de conclusie.

‘Op zijn boerenfluitjes’

Het verwijt, dat de Zakenkring ‘op zijn boerenfluitjes’ handelt en de leden niet zou hebben geïnformeerd over het plan en het aantal parkeerplaatsen kan, zo stelt de winkeliersvereniging uitdrukkelijk, naar het rijk de fabelen worden verwezen. ‘De leden werden eind januari middels een nieuwsbrief geïnformeerd dat de Zakenkring vasthoudt aan de harde eis van 150 parkeerplaatsen of 140 plekken met de hier eerder genoemde compensatie. Echter, wij gaan als bestuur geen stemming houden wanneer de tekening nog niet definitief is. Er zijn wat ons betreft te veel onzekerheden,’ is het huidige standpunt.

Positief ten opzichte van project

De Zakenkring besluit haar brief aan de gemeente met de mededeling dat men positief tegenover het project Albertsbaan staat en er op vertrouwt dat het doorgang zal vinden. Men hoopt spoedig alsnog de gedane toezeggingen schriftelijk door de gemeente bevestigd te zien. Vervolgens zullen zij het ter goedkeuring aan de leden voorleggen om de voortgang van het proces er in te houden en het niet verder in gevaar te brengen.

 

Wethouder Reint Jan Auwema:

“Wat mij betreft noem je het een storm in een glas water”

Wethouder Reint Jan Auwema heeft nog altijd vol vertrouwen dat nog voor volgende zomer de schop de grond in gaat op de Albertsbaan. “Ik denk dat de besluitvorming in september in de raad kan plaatsvinden. Ik had gehoopt nog voor de zomer, maar dat is niet anders.” De brief van de Zakenkring doet hij af met “een storm in een glas water”. “Ik denk dat de brief beter gericht kon zijn aan de projectgroep in plaats van aan de hele goegemeente. Zelf ben ik het niet met de inhoud eens, maar je kunt van mening verschillen natuurlijk. Ik ben nog altijd in de veronderstelling: een man een man, een woord een woord. Als ze willen zet ik de afspraken gewoon een dag later op papier. Volgens mij staat op papier in de aanvraag bij de provincie Drenthe ook gewoon 140 parkeerplaatsen met compensatie van tien elders, dus is dat helemaal geen punt van discussie. Ik herken me niet in het beeld wat gesteld wordt. Maar: no hard feelings”, relativeert Auwema. Als kritiek op de gemeente ervaart hij de brief dan ook niet: “Schoppen tegen de gemeente dit? Ach, valt wel mee.” Volgens hem staan de neuzen inmiddels aardig dezelfde kant op. “Afgelopen week is er tijdens de vergadering over de plannen gesproken. Dat was besloten, dus daar ga ik verder niks over zeggen. Maar het gaat nu nog om details. Die details betreffen het aantal parkeerplaatsen. Ik denk dat de plooien zijn gladgestreken. De bal ligt nu bij de projectgroep die naar aanleiding van de vergadering haar plannen nader moet uitwerken. De Zakenkring moet nu haar bijdrage formeel maken.” Auwema hoopt voorjaar 2016 te starten met werkzaamheden aan de Albertsbaan.