Zeepkist: Evaluatie RodermarktBeste inwoners van Roden. Het is alweer een tijdje geleden dat de Rodermarkt werd gevierd. Het is misschien wat laat, maar ik wil toch even reageren op het gesteggel en moddergooien van de burgemeester in zijn evaluatie van de Rodermarkt op 9 december jongstleden. Deze Rodermarkt is mijns inziens niet goed verlopen. De heer Smid liet zich vervangen door de heer Hamstra, zonder reden van afzegging, maar Hamstra wist niet van de hoed en de rand. Zo is er bij twee horecagelegenheden op vrijdag al toestemming gegeven voor live muziek op de openbare weg. Ik wil dan ook graag weten wie die toestemming gaf en hoe dat mogelijk is geweest. Ik voel dit als een steek onder water.

De veiligheid van het publiek was dusdanig slecht geregeld dat het publiek en de auto’s door elkaar bewogen (vrijdag) en zo was er ook een ongeluk in de Heerestraat. Mijns inziens heeft burgemeester Smid een kapitale inschattingsfout gemaakt op 7 september door alles af te gelasten zonder de persconferentie van 18 september af te wachten. Want toen bleek dat buitenevenementen zonder QR-code op terrassen door konden gaan en dat de weg open lag voor de paardenmarkt en voor de livemuziek op straat. Een ondernemer kan sneller schakelen dan dat de ambtelijke molen kan draaien. Persoonlijk vind ik dat de horeca en Volksvermaken voor de ondersteuning geen enkele blaam treft. Het was zeer goed geregeld.


Samengevat zou ik graag met de heer Smid in discussie gaan. Dan kan ik ook vragen naar het telefoonnummer-probleem en de angstcultuur, die volgens mij en vele andere mensen heerst in de gemeente Noordenveld onder het personeel en ook onder de burgers van Roden en omstreken.

Hopende dat de heer Smid nu wel tijd voor mij heeft en niet weer afzegt, wat dit moet niet – als zo veel in Roden – op de lange baan worden geschoven of in de doofpot gestopt.

Hoogachtend, Albert Jeichienes Ananias – Brink 14 in Roden.