‘Zelfs in een kleine straat als de Weldam kent niet iedereen elkaar’

De Hofsteden en ‘Omzien naar elkaar’
RODEN – Op het grasveld aan de Weldam in Roden werd afgelopen zondag de eerste koffieochtend gehouden met als motto ‘ Omzien naar elkaar’. Vanuit wijkbelangenvereniging De Hofsteden is een werkgroep in het leven geroepen die onderzoekt welke mogelijkheden er in de wijk zijn om naar elkaar om te zien. Juist in een tijd waar de individualisering toeneemt, streeft de overheid jaar een participatiemaatschappij. Een maatschappij waarin van de mensen verwacht wordt om eventuele problemen zelf op te lossen met behulp van familie, vrienden of buren. Niet iedereen is in de omstandigheid familie en vrienden in de buurt te hebben en dan kan een goede buur heel handig zijn. ‘Zelfs in een kleine straat als de Weldam kent lang niet iedereen elkaar’, zegt de Hofsteden voorzitter Bert Akker. Daarom hebben we deze koffieochtend georganiseerd. De drempel om eventueel hulp – in welke vorm dan ook- te vragen aan een buur kan hierdoor verlaagd worden.’  Op drie punten in de wijk worden in dit kader activiteiten ontplooid, waarvan deze koffieochtend de eerste was. Op het grasveld was een tent geplaatst waar koffie en thee geserveerd werd. Op de eerste bijeenkomst kwamen zon kleine twintig mensen af.