Zeuv’mhusen, in het hol van de leeuw

Column 81

 

De kop is eraf. Het allereerste verkiezingsdebat is achter de rug. Aan Zevenhuizen de eer om het debatseizoen voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november te openen. Een mooie primeur voor het dorp. En aan belangstelling geen gebrek. Logisch, want juist in Zevenhuizen is momenteel veel gaande. Wat te denken van het multifunctionele centrum dat er zou komen, vervolgens te duur bleek en nu in een aangepaste (lees: uitgeklede) vorm terug op tafel is gekomen. Natuurlijk wil men de dames en heren lijsttrekkers hier graag over aan de tand voelen. Dat kan ook gezegd worden van de nieuwbouw in Zevenhuizen-Oost. Uitbreiding is goed voor de leefbaarheid in het dorp, maar de meest recente plannen –rijtjeshuizen- zijn niet naar ieders tevredenheid. En dan speelt natuurlijk ook in Zevenhuizen datgene wat overal speelt; de energietransitie.

De eerste horde is dus genomen, Zevenhuizen. Waar Olga Hartman en oud-wethouder van Leek, oud-inwoner van Zevenhuizen en oud-burgemeester van Loppersum Albert Rodenboog het debat in goede banen leidden. Na een tam begin –want wie is er niet voor het verbeteren van de leefbaarheid- kwam het eerste debat uiteindelijk toch los. Over het behoud van de buslijnen door het dorp en de supermarkt geen uiteenlopende meningen. Over wonen hadden partijen wel het nodige te melden. Zoals Harry Stomphorst (Sterk Westerkwartier): “Het is belachelijk dat de provincie bepaalt hoeveel nieuwe woningen er gebouwd mogen worden in de gemeente, terwijl woningcoöperaties wachtlijsten hebben van soms wel zeven jaar en de jeugd noodgedwongen thuis moet blijven wonen. Of weg trekt.” Stomphorst schoot daarbij op het bouwcontingent, waarin staat wat de hoeveelheid woningen is die een gemeente jaarlijks mag bijbouwen. “Dat moet een gemeente zelf kunnen bepalen”, vindt Stomphorst.

GroenLinks Westerkwartier vaardigde de nummer 7 van kieslijst af; Albert Houwer. Houwer opteert voor een voortrekkersrol voor de toekomstige Westerkwartier aangaande de energietransitie. “Laat de provincie Groningen de eerste zijn die van het gas af is.” Mooie dromen, maar niet haalbaar, counterde D66’er Denny Boersma. “We hebben het gas nog wel even nodig. Laten we ons eerst maar eens richten op 2030.” Uiteraard kwamen ook de zonnepanelen ter sprake. Recent werd bekend dat er gemeenten zijn die huizenbezitters een hogere aanslag voor de Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ) onder de neus schuiven als zij milieubewuste en energiebesparende maatregelen hebben getroffen. “De VVD is tegen boetes op verduurzamingsmaatregelen”, aldus een stellige Tanja Haseloop (VVD). Stomphorst waagde te betwijfelen of het wel een boete is. “De woning vermeerdert toch gewoon in waarde? Nou, dan is een hogere WOZ-aanslag logisch.”

Save the best for last. Een uitdrukking die zeker van toepassing was op het Zeuv’mhuuster debat. Na de pauze werd het multifunctionele centrum (MFC) besproken. Een heet hangijzer in Zevenhuizen dat bijna alle gebouwen in de afgelopen jaren gesloten heeft zien worden. Met veel pijn en moeite zijn de kerk en DES (dorpsbelangen) er samen in geslaagd het Verenigingsgebouw nog drie jaar open te houden. “Maar na die drie jaar moet er ook echt iets nieuws staan”, gaf Harmannus Harkema de partijen mee. “Anders kunnen onze verenigingen nergens meer terecht.” Populaire woorden volgden elkaar in rap tempo op. Over het belang van een MFC ten aanzien van de leefbaarheid en de verbinding in een dorp. Over de snelheid waarmee beslissingen genomen moeten worden. De haalbaarheid is echter een ander verhaal. Er moet namelijk nogal wat geld opgehoest worden. De verkoop van ’t Wiekhuus, die de gemeente Leek 175.000 euro opbracht, zou gelabeld worden en ten goede komen aan ‘dorp Zevenhuizen’. Helaas voor Zevenhuizen is het geld uiteindelijk niet gelabeld en terecht gekomen in de ‘grote pot’ Algemene Reserves om de zorgwekkende financiële situatie van Leek te verbeteren. “Had de gemeenteraad van Leek dat niet beter in de gaten moeten houden?”, vroeg Stomphorst zich hardop af. “Dit kán toch niet waar zijn.” Waar is het helaas wel. En waar zijn ook de woorden van Koos Siegers (ChristenUnie) die niet bang was om te zeggen hoe de vork werkelijk in de steel zit. “De waarheid is dat Zevenhuizen, net als veel andere dorpen, te weinig op onze agenda heeft gestaan. Wij zijn als gemeenteraad de afgelopen jaren vooral bezig geweest met het op orde brengen van de gemeentefinanciën en hebben te weinig aandacht gehad voor dit soort zaken. Je kán nu niet zeggen dat we het in drie weken ‘eventjes’ gaan regelen. Dat is niet waar, niet realistisch. Er moet nog heel wat water door het Hoofddiep stromen als hier over drie jaar een MFC staat.” Eerlijke woorden die in niemand met plezier uitspreekt. Zeker niet in verkiezingstijd. En al helemaal niet in het hol van de leeuw. Siegers deed het wel en kreeg voor zijn eerlijkheid de waardering van het dorp; een verdiend applaus. Niet onterecht.

Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst! Mail: richardlamberst@media-totaal.nl.