Zeventig jaar bevrijding in Roden: ‘Verhalen over de oorlog’

RODEN – In april en mei worden er in Roden een aantal activiteiten georganiseerd   rondom zeventig jaar bevrijding.   Om de verhalen over de oorlog  op allerlei manieren weer onder de aandacht te brengen worden er ondermeer een theaterstuk, tentoonstelling, concerten,  een lezing, excursie en een filmvoorstelling georganiseerd.
Er zijn nog mensen die het meegemaakt hebben: de oorlog en de bevrijding. Zij kunnen vertellen hoe het  toen in Roden was. Maar het is al lang geleden en soms  willen ze er liever niet over praten. ‘Ach, waarom zou je ook. Zo’n leuke tijd was het niet, waarom zou je al die ellende nou weer gaan oprakelen? Wees blij dat we al zo lang in vrede leven.’ Elk jaar op 4 mei  worden de namen van het monument weer hardop gelezen: Oudgenoeg, Aalders, Postema, Heijmans, De Haan. Rodenaren kennen die namen als  straatnamen, maar de meeste mensen weten niet dat die namen iets te maken hebben met wat er in de oorlog is gebeurd. De onderschriften bij die straatnaambordjes zijn verdwenen,daarom gaan leerlingen van de Parel  nieuwe bordjes plaatsen.
Twee verhalenvertellers van de Historische Vereniging  gaan wandelingen maken  met belangstellenden door het centrum van het dorp en zullen oorlogsverhalen op locatie vertellen.
Daarnaast zal in het Kunstencentrum K38   een tentoonstelling: Beelden van WOII  te zien zijn. Daar wordt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog verteld in beeldende kunst, cartoons,documenten, foto’s en voorwerpen. Het 4mei Comité  in Roden heeft het initiatief genomen om  een theatervoorstelling te maken, gebaseerd op de oorlogsgeschiedenis van Roden. Dertig acteurs , waaronder tien kinderen, werken  sinds november 2014 onder leiding van een professionele regisseur aan het theaterstuk Verloren dat opgevoerd wordt  in Peize, Roden en Norg.
Zo  is er een heel programma ontstaan rondom 70 jaar Bevrijding.  Hier alvast een  beknopt overzicht.  In de komende weken meer over dit programma in De Krant.

 

25 april    16.00 uur     K38     opening expositie K38
28 april    20.00 uur     K38     film: leven of theater?
29 april    20.00 uur     K38     Zoudttheater: De scheikundige
30 april    10.30 uur    K38    excursie Joodse Schooltje in Leek
30 april    13.30 uur    basis
            school     Plaatsing straatnaambordjes

De Parel Dreesdestraat
1 mei    20.00 uur     Café Boonstra Peize 
            Theaterstuk VERLOREN
2 mei     20.00 uur    Op de Helte Roden 
            Theaterstuk VERLOREN,
            na de pauze: Requiem van Fauré,
            koor en orkest olv Hoite Pruiksma
3 mei     13.00 uur     K38 Lezing Entartete Kunst en roofkunst
3 mei     16.00 uur    K38  oorlogsvertellingen op locatie
3 mei     15.00 uur    De Brinkhof Norg Theaterstuk VERLOREN
4 mei    19.00 uur         De Pompstee Roden Herdenkings-
            bijeenkomst.