Zeventig ZZP-ers netwerken er lustig op los

RODEN – In de Health Hub in Roden was vorige week de eerste netwerkbijeenkomst voor zzp-ers in Noordenveld. De eerste bijeenkomst- waarop zo’n zeventig zzp-ers op afkwamen- stond volledig in het teken van het bepalen van de gemeenschappelijke behoefte, nu en in de toekomst. Gespreksleiders voerden de zzp-ers daarbij langs drie interessante thema’s: belangenbehartiging, samenwerken/netwerken en kennis, educatie en opleiding. Daarnaast werd er vooral heel veel genetwerkt. ‘Doel van de bijeenkomst was dat zzp-ers elkaar konden ontmoeten, ideeën op konden doen en onderlinge wensen en behoeften konden bespreken. Als gemeente stimuleren wij de zzp-ers om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. De insteek is om deze bijeenkomsten drie, vier keer per jaar te organiseren, met steeds wisselende thema’s’, liet wethouder Henk Kosters weten.

roden-healthub-02