Zingen in Leek met Mannenkoor Westerlauwers

BUITENPOST – Zondagmiddag 12 februari komt het Christelijk Mannenkoor Westerlauwers uit Buitenpost, naar kerkgebouw De Hoeksteen in Leek. Het koor dat onder leiding staat van Jan Hibma, heeft ruim 100 leden uit de wijde regio en heeft daar een grote bekendheid. Jaarlijks geeft het koor enkele grote concerten en werkt regelmatig mee aan zang- en kerkdiensten. Daarnaast organiseert het koor meerdere zangmiddagen en zangavonden in de regio. Leek staat voor 12 februari op de agenda voor een zangmiddag in de PKN-kerk De Hoeksteen. U kunt dan volop genieten van dit grote mannenkoor. In het programman is veel ruimte opgenomen voor samenzang van mooie, bekende liederen. Het koor en de samenzang worden begeleid op orgel en piano door Jan Kroeske, de vaste organist van het koor. Op trompet hoort u Gijs Ubels. De ervaring is dat er vaak veel belangstelling is voor deze zangmiddagen waar iedereen van harte welkom is. De zangmiddag in Leek begint om 16.00 uur en de toegang is gratis. Voor de onkosten wordt een collecte gehouden.