Zingen in Zevenhuizen 2015

ZEVENHUIZEN – In Het Anker in Zevenhuizen is op zaterdagavond 12 september om 19.00 uur weer een zangavond met als thema ‘Zingen van de hoop’. Koorzang en samenzang van bekende geestelijke liederen wisselen elkaar af en Ds. A.P.D. Zijlstra uit Hellendoorn heeft de leiding. De koorzang wordt verzorgd door het Christelijk Mannenkoor Westerlauwers uit Buitenpost en omgeving. Dit koor hoopt met ongeveer negentig leden aanwezig te zijn en staat onder de bezielende leiding van Harm van der Meer. Organist van het koor en begeleider van de samenzang is Jan Kroeske uit Kollum.