‘Zonder de Winsinghhof komen ook de huisconcerten in het geding’

Ben Douwes over Landgoed Mensinge

RODEN – Ben Douwes is in Roden vooral bekend van de populaire huiskamerconcerten. Ook hij heeft een mening over de toekomst van Landgoed Mensinge. Niet gek, want de Winsinghhof betekent veel voor deze concerten die Douwes ooit introduceerde. Mochten de activiteiten van de Winsinghhof in het geding komen, dan is het ook maar de vraag of er nog wel huisconcerten georganiseerd kunnen worden. ‘Terwijl die concerten Noordenveld promotie in optima forma zijn.’

‘Ik heb in 2011 zelf het initiatief genomen voor hoogwaardige huisconcerten. In de loop der tijd is het evenement gegroeid tot een omvang dat het door een privépersoon niet meer verantwoord is om het nog te organiseren. Daarom hebben we steeds meer aansluiting gezocht en gekregen van directie en medewerkers van met name de Winsinghhof. Dat betekent voor hen wel een extra belasting. Denk maar eens aan het verzorgen van publiciteit voor 45 extra concerten en het formeel contracteren van tussen de twintig en vijfentwintig professionele ensembles. Ook beheren zij het adressenbestand, doen ze mails de deur uit en verzorgen ze de kaartverkoop via het systeem van de Winsinghhof. Ook staan zij voor de betalingen aan zo’n zestig musici en de daarbij behorende fiscale afdrachten’, laat Douwes weten. Volgens Douwes is het belangrijk de continuïteit van de huisconcerten te waarborgen ‘Het evenement heeft een groot draagvlak bij de bevolking. Dat wordt geïllustreerd door het belangeloos beschikbaar stellen van huiskamers door 35 gezinnen. Hieruit wordt jaarlijks een keuze gemaakt uit 15 huiskamers. In elke huiskamer worden vervolgens drie concerten gegeven’, zegt Douwes, die verder benadrukt dat van de professionele ensembles altijd een deel uit Noordenveld komt. ‘De andere ensembles komen uit alle windstreken van ons land en zelfs uit het buitenland. Voor de 45 concerten worden tussen de elf- en twaalfhonderd kaarten verkocht en bezoekers komen ook uit heel Nederland en allemaal roemen zij de gastvrijheid van de gastgezinnen, de fraaie omgeving en het niveau van de concerten. Het is dus Noordenveld promotie in optima forma. Ook een door ons gehouden enquête toont dit aan. Bezoekers uit onze eigen gemeente zijn ook al zeer tevreden met het aanbod van met name klassieke muziek en jazz en laten weten dat voor hen het leefklimaat in de dorpen daardoor is bevorderd.’

Douwes zegt begrip te hebben voor het feit dat wethouder Alex Wekema keuzes moet maken. ‘Toch wil ik hem op het hart drukken dat het van belang is dat de Winsinghhof ook deze activiteiten voort kan zetten, Dat het voor hen extra inzet en kosten met zich meebrengt is navenant, Onze doelgroep is een wat hoger opgeleid publiek, dat van belang is voor de koopkracht de woningmarkt en het MKB in Noordenveld. Ik vertrouw er op dat Wekema tot een positief besluit komt.’