Zonnepark in Marum

MARUM – Een zonnepark met 26400 zonnepanelen en dat kan voorzien in de elektriciteitsbehoefte van zo’n 1500 huishouden. Zo’n zonnepark komt in Marum, ten zuiden van de Alberdaheerd om precies te zijn. Deze grond die nu nog wordt verpacht aan boeren, is bedoeld voor het ontwikkelen van woningbouw. Het bedrijf dat het zonnepark gaat realiseren krijgt de grond hiervoor twintig jaar in handen met een mogelijke verlenging van vijf jaar. De gemeente ontvangt voor de grond een hogere pachtprijs dan nu het geval is.
PLY Energy ontwikkelt op meer plaatsen in Noord-Nederland zonne- en windparken. De exploitatie van het toekomstige zonnepark in Marum komt na de aanleg waarschijnlijk in handen van een coöperatie. Mogelijk dat inwoners van Marum hierin deel kunnen nemen. Uit een onderzoek dat twee jaar geleden werd uitgevoerd door Fudura, een dochterbedrijf van Enexis, bleek dat het plan financieel haalbaar is mits hiervoor zogenoemde SDE-overheidssubsidie kan worden binnengehaald. Als het plan doorgaat, kan Marum rekenen op 125.000 euro aan legesinkomsten. De afspraak is dat de leges pas worden betaald als de financiering – subsidie incluis – rond is.