Zonnepark voor Tolbert

LEEK – Burgemeester en wethouders van Leek maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een zonnepark nabij Blinkweg te Tolbert.

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het gewijzigd realiseren van een zonnepark nabij Blinkweg te Tolbert voor een periode van 30 jaar. Het voornemen is om een zonnepark van ongeveer 21 hectare te realiseren. De gemeenteraad heeft ingestemd met het geven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum.