Zorgcafé Norg geeft ziekte een gezicht

NORG – Op maandag 14 januari is het dan zover. Dan start het eerste Zorgcafé in Norg.  Als allereerste gast is aanwezig Jaline Dijkstra van het team Icare. Zij zal ingaan op het aspect ‘ouderen en dementie’. Zij is hierin gespecialiseerd als casemanager dementie – wijkverpleegkundige PG team Noordenveld van Icare. Jaline Dijkstra zal middels een presentatie op een scherm hierover vertellen.

‘We hebben al een tijdje zitten brainstormen over de opzet van een zorgcafé in ons eigen dorp,’ zegt Gerard Meijering. ‘Nu we met een aantal partijen, zoals Welzijn in Noordenveld,  regelmatiger hierover in gesprek zijn, kunnen we dus nu zeggen, het is gelukt. Tijdens de bijeenkomsten kunnen allerlei uiteenlopende onderwerpen aanbod komen. Soms algemeen van aard, soms gericht op een specifieke doelgroep. Dat kan gaan van stress tot burn-out, van dementie tot de ziekte Parkinson, van COPD over luchtaandoeningen tot CVA over hersenbloedingen,’ laat Gerard Meijering weten.

Hij is enthousiast over het doen slagen van dit initiatief. Als eigenaar van dagbestedingsbedrijf GroenZorg Norg heeft hij goed zicht op de vragen die er leven en de informatie die mensen graag willen hebben als het gaat om een bepaalde onderwerpen. Erkenning en herkenning is belangrijk. Contacten met lotgenoten evenzo.  Wat doet een ziekte met jezelf, met je omgeving, met familie en vrienden. Het zijn de vragen die het Zorgcafé graag aanbod laat komen.

‘Wat we vooral met elkaar naar voren willen brengen is dat we de ziekte een gezicht willen geven. Soms met een deskundige zoals op maandag 14 januari over dementie en soms met iemand die zelf Parkinson heeft. Dan ga je echt in gesprek met de mensen. Want mensen met de ziekte Parkinson zijn niet gek. Vaak wordt er over hun hoofden heen gepraat en dat soort mij mateloos. Dat dat anders kan wil ik op deze wijze naar voren brengen,’ zegt Gerard Meijering.

Inzet van de organisatoren van het Zorgcafé is om maandelijks op de eerste maandag van de maand een vervolg te presenteren. Dit van 19.00 tot 21.00 uur in de Huiskamer van het Bewegingscentrum aan de Eenerstraat in Norg. Er wordt begonnen met een inloop met koffie en daarna start om 19.30 uur het programma. Er is een flinke pauze zodat bezoekers met elkaar contact kunnen leggen en zo ervaringen kunnen uitwisselen. Na de pauze is er ruimte voor vragen en gesprek. De toegang is gratis, GroenZorg Norg betaald de koffie en opgave van tevoren hoeft niet. Wilt u van meer informatie of heeft u een vervoersprobleem, dan kunt u contact opnemen met GroenZorg Norg 0592 615970 of met de buurtwerkers in Norg van Welzijn in Noordenveld Femma Bezu of Bob Hulshof 050 3176500.