Zorgen om explosieve stijging aantal mijnbouwschademeldingen Noordenveld en Westerkwartier

‘Gemeenten zien de ernst van de mijnbouwschade-ellende absoluut niet voldoende in’

NOORDENVELD/WESTERKWARTIER – Sinds ruim een jaar is het aantal meldingen van mijnbouwschade bij het IMG spectaculair gestegen. Waren er in de gemeente Noordenveld in januari 2020 nog ongeveer 350 meldingen, per 11 februari 2021 is de stand 2.734 meldingen. Westerkwartier ging in deze periode naar zo’n 5.600 schademeldingen. De teller voor beide gemeenten komt zo op ongeveer 8.300 schademeldingen. Alarmerende getallen, volgens oud-GroenLinks-raadslid Jan Klinkenberg die zich intensief bezighoudt met de beslommeringen rondom de mijnbouwschade vanwege de ondergrondse gasopslag Norg.

‘Zeker zorgelijke getallen, maar toch wordt de ernst van de mijnbouwschadeproblematiek absoluut niet onderkend’, begint Klinkenberg. ‘In ieder geval niet door de landelijke overheid. Landelijke politici hebben meestal nog nooit gehoord van de mijnbouwschade bij de UGS Norg. Veel van hen weten niets van een ondergrondse gasopslag van de NAM in Langelo. Ze zijn vooral gefocust op de versnelde afbouw van de gaswinning in Groningen.’

Ramp

Qua grootte en intensiteit van gebruik staat de UGS Norg op nummer vier in de wereld (bron: International Gas Union, IGU), weet Klinkenberg. ‘En dat zegt nogal wat, omdat er in totaal 921 gasopslagen in de wereld zijn. De andere opslagen zijn te vinden in onbevolkte en afgelegen gebieden in Rusland, Oekraïne, Turkije etc. De UGS Norg is dus helaas wel gelegen in bewoond gebied. Met als gevolg veel schade aan woningen, gebouwen en infrastructuur. Ook in onze regio voltrekt zich sluipenderwijs een ramp. Het is vreemd (en tegelijk onaanvaardbaar), dat de Nederlandse overheid totaal geen oog lijkt te hebben voor de aantasting van de woon- en leefomgeving van omwonenden. De leveringszekerheid van gas en de politieke wens, de gaswinning in Groningen versneld af te kunnen bouwen, lijken koste-wat-kost te moeten prevaleren. Ik ben trouwens ook van mening, dat de provinciale en de gemeentelijke overheid (dus de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier) de ernst van de mijnbouwschade-ellende absoluut nog niet voldoende inzien.’

Klinkenberg verbaast zich over het opereren van het IMG vanaf de zomer van 2020. Schadeopnemers wijzen dan vooral schadeverzoeken af op dubieuze gronden. ‘Hun stelling is dan, dat er  recentelijk geen sterke aardbeving is geweest bij de UGS Norg. Dikke nonsens, omdat de schade hier wordt veroorzaakt door cyclische bodembeweging door het voortdurend injecteren en oppompen van gas. Niet Loppersum of Huizinge is het (epi)centrum van onze schade-ellende, maar de NAM-installatie in Langelo! Ook lijkt het IMG met de gedachte te spelen om aan de “omgekeerde bewijslast” te gaan morrelen. Dat zou echt slecht nieuws zijn voor schademelders in de directe omgeving van de UGS. En voordat het IMG dat zou kunnen, moet toch eerst de Wet op het wettelijk bewijsvermoeden worden ingetrokken. Op korte termijn, zie ik dit onzalige voornemen  van het IMG dus niet gerealiseerd worden’, aldus Klinkenberg.