Zorgvrijwilliger, iets voor u?

NOORDENVELD – ‘Veel mensen hebben dagelijks te maken met het geven van extra zorg aan een chronisch zieke, gehandicapte partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Om te zorgen dat mantelzorgers af en toe even vrij hebben, kunnen zorgvrijwilligers worden ingezet. En hiervoor beginnen we op 5 maart met een basiscursus zorgvrijwilliger.’ Aan het woord is Froukje Temming. Samen met Jannie Houwing gaat zij deze basiscursus verzorgen.

‘Als zorgvrijwilliger kunt je een wandeling maken, een gesprek voeren, een spelletje doen of een ommetje maken met iemand in een rolstoel. Naast de welkome aandacht en het samen iets doen kan het gaan om lichte zorgtaken. Dit is afhankelijk van de vraag van de mantelzorger en degene die wordt verzorgd,’ zegt Jannie Houwing.

Welzijn in Noordenveld zoekt vrijwilligers die actief willen zijn bij ouderen met dementie, bij jongeren met een beperking of bij mensen die langdurig ziek zijn, zodat mantelzorgers even tijd voor zichzelf hebben. Twee jaar geleden is er ook een dergelijke cursus georganiseerd waaraan toen 12 vrijwilligers deelnamen.  Froukje Temming: ‘Plezier in het vrijwilligerswerk vinden wij belangrijk. Een persoonlijke klik met diegene met wie je optrekt, is natuurlijk een vereiste. Om als nieuwe zorgvrijwilliger goed op pad te gaan, verzorgt WiN een basiscursus voor zorgvrijwilligers van 3 avonden. Hierbij krijgt een ieder handvatten en tips om uw taken op een goede manier uit te kunnen voeren.’ Jannie Houwing vult aan: ‘Mensen wonen langer thuis en hulp van mantelzorgers wordt vaak zwaarder. Wat wel belangrijk hierbij is het gegeven dat je geen professionele zorg vervangt. Je springt in als vervangend mantelzorger om diegene even een moment te vervangen.’

De cursus is gepland op maandagavond 5 maart, 12 maart en 19 maart van 19.30 tot 21.30 uur in Roden. Voorafgaand aan de cursus is er met elke deelnemer een kennismakingsgesprek. Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Froukje Temming of Jannie Houwing (foto) van WiN. Zij verzorgen ook de cursus. Bent u enthousiast om zorgvrijwilliger te worden en wilt u de basiscursus volgen, dan kunt u zich voor 12 februari aanmelden bij WiN  tel: 050-3176500. Mailen mag ook: mantelzorg@welzijninnoordenveld.nl.