Zwaarte mantelzorg onderzocht

image

RODEN – Wethouder Gerrit Alssema kreeg vorige week een rapport in handen waarbij onderzoek werd gedaan naar overbelasting bij mantelzorgers. Het onderzoek werd rondom de zomermaanden uitgevoerd door de uit Roden afkomstige Madeleine Benthem. Zij deed dat als studieopdracht voor haar afrondende vierde studiejaar Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle.

‘Mantelzorgers ervaren de taken als zwaar en verwachten dat dit zwaarder zal worden in de komende periode. Vooral oudere mantelzorgers van 70-plus zijn hier bezorgd om.’ Dit is 1 van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek waaraan 41 mantelzorgers hebben gereageerd, met name vanuit de leeftijdscategorie 60 tot 70 jaar.

Wethouder Alssema gaf aan het rapport serieus te willen bestuderen. “Dergelijke onderzoeken helpen ons het gemeentelijke beleid goed uit te voeren. Het geeft aan dat wij met de uitkomsten rekening moeten houden en daar goed mee om moeten gaan.’

Het onderzoek werd op initiatief van Welzijn in Noordenveld uitgevoerd. Zij draagt als organisatie verantwoording voor de ondersteuning van het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld en heeft een daarvoor ook een mantelzorgondersteuner in dienst. Informatie over de uitkomsten van het rapport en andere info over mantelzorg kan men verkrijgen op tel. 050 317 65 00.

Op de foto vlnr Karolien Demydczuk, beleidsmedewerker gemeente Noordenveld, wethouder Gerrit Alssema, Jannie Houwing van Welzijn in Noordenveld en onderzoekster Madeleine Benthem