Bijzondere fietspresentatie in kader mobiliteit

Roden ligfietsen

RODEN – Op vrijdag 23 mei van 13.30 tot 16.30 uur is er een bijzondere fietspresentatie op het plein De Heereborch in het centrum in Roden. Dan namelijk worden vooral driewiel ligfietsen en handbikes gedemonstreerd vooral geschikt voor volwassenen en ouderen.

Veel mensen hebben te zijner tijd problemen met op- en afstappen. De keuze om niet te gaan fietsen of de overstap te maken naar een scootmobiel is dan al snel gemaakt. Toch is er een tussenvorm denkbaar, waar veel mensen die willen blijven fietsen gebruik van kunnen maken. Handbikes en driewiel ligfietsen zijn daar voorbeelden van. Op 23 mei zullen Ether Witte en Tiny Post (foto) deze manieren van fietsen onder de aandacht brengen. Dit doen zij samen met het team van USVA-bikes. Tiny Post is diabetesverpleegkundige en Ester Witte is als sportcoach actief bij Welzijn in Noordenveld. De activiteit wordt mede gepromoot in het kader van Noordenveld Beweegt en het Jaar van de sport.