Coronavirus: buurtbussen rijden niet

REGIO – De buurtbussen in Groningen en Drenthe stoppen vanaf maandag 16 maart met rijden.  Alle buurtussen worden gereden door veel chauffeurs van 65 jaar en ouder, de leeftijdsgroep die grote risico’s loopt in geval van een besmetting met het coronavirus. Daar komt bij dat het aantal passagiers flink afneemt doordat scholen sluiten en waar dat kan mensen thuis werken.

 Het RIVM heeft benadrukt dat mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd geen gebruik moeten maken van het openbaar vervoer. Het risico op besmetting wordt groter als deze groep als chauffeur rijdt op de buurtbussen. De buurtbussen hebben daarom besloten het advies van het RIVM op te volgen.

 Voor abonnementhouders geldt dat de geldigheid van het abonnement verschuift met de periode dat er niet gereden is.  (Foto: OV nieuws Groningen)