Het gaat ons om integriteit, we hebben niets tegen Holman of het CDA’

Oorlog tussen LGN en CDA vanwege ‘integriteit’ raadslid Holman’

RODEN – In het voorjaar van 2016 startte Lijst Groen Noordenveld een onderzoek naar de huur, de pacht en het gebruik van gemeentegronden. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat raadslid Harm Holman gebruik maakt van grond van de gemeente en volgens de wet is dat verboden, mits een raadslid toestemming heeft van Gedeputeerde Staten. Volgens LGN vroeg Holman bovendien landbouwsubsidie aan voor de grond en werd het onderverhuurd aan een derde partij. Holman heeft dus geld verdiend aan gemeentegrond. LGN bracht Klaas Smid op de hoogte en wil de bevindingen, ondanks het oordeel van het onderzoek dat de burgemeester ondertussen heeft afgerond, openbaar bespreken in de raad. LGN stelt dat de raad integriteitskwesties volgens de Gemeentewet in openbaarheid dient te behandelen. Volgens LGN is Holman in 2016 op de hoogte gesteld van de bevindingen en reageerde hij vervolgens niet op de ontstane situatie. Volgens Holman en het CDA ligt het allemaal heel anders en treft Holman geen enkele blaam. Het raadslid lijdt onder de situatie en  snapt werkelijk niet wat LGN bezielt deze zaak zó op te kloppen. LGN verwondert zich op haar beurt weer over de houding van het CDA en zegt zelf de Koninklijke weg bewandeld te hebben. Ondertussen is het oorlog tussen de partijen.
Het CDA en Holman besloten eind vorige week de zaak zelf in de openbaarheid te brengen. De maat was vol, de emmer liep over. Het was genoeg zo. Al maanden lijdt Holman. Bovendien, zo stelt hij, zal hij niet snel afkomen van het etiket ‘niet-integer’ dat LGN op hem plakte. ‘Ik slaap al maanden niet of slecht en dan heb ik het niet eens over de rest van mijn gezin. Ik voel me ontzettend onheus bejegend. Nu weet ik wat het is als men je niet integer noemt. Hoe frustrerend het is als je van iets beschuldigd wordt en je daar helemaal niets aan kunt doen. Hoe naar het is dat LGN toch doorgaat en het allemaal toch in de openbaarheid wil brengen. Ze willen dat ik me verdedig in de Raad. Ze willen een soort van inquisitie. Maar waarom? Ik snap het echt niet. Natuurlijk zijn ze vrij dit te onderzoeken en aanhangig te maken. Prima zelfs. Maar als vervolgens blijkt uit onderzoek van de burgemeester dat het toch anders ligt, dan ga je er van uit dat de zaak afgedaan is. LGN gaat echter verder. Kennelijk is dit een persoonlijke vete, waarom weet ik niet. Bovendien is dit een minachting van de democratie. Democratie is ook je neerleggen bij een beslissing. Doen ze dus niet. Barbertje, ik dus, moet hangen. Dat is het. Bovendien laten ze al maanden terloops vallen met deze zaak te komen. Elke keer weer. Alsof het zwaard van Damocles boven je hoofd hangt, dat gevoel heb je. En waar komen ze dan mee? Wat willen ze nou? Ik heb te goeder trouw gehandeld. Ik ben integer. Dat heeft onderzoek uitgewezen. Dan is het toch klaar?’

Vrijdagmiddag, Steenbergen. Holman en partijleider Gerard Willenborg vertellen wat er aan de hand is. ‘Harm huurt al jaren een stuk grond – of beter: gronden- in Roden Zuid. Van een private partij. Via grondruil tussen Noordenveld en die partij is de grond in handen gekomen van de gemeente. Harm is daarvan niet op de hoogte gebracht. Niet door de gemeente, niet door de partij waar hij van huurde. Uiteraard had hij actie ondernomen als hij dit wel geweten had. Als geen ander weet hij dat je als raadslid geen grond mag huren van de gemeente, en dat wil hij ook niet. Holman heeft bewezen altijd een proactieve houding gehad. Hij wist dat er eventueel sprake zou kunnen zijn van grondruil en heeft daar, ook bewezen, diverse keren naar geïnformeerd. Harm heeft niets nagelaten, niets fout gedaan. Dat maakt dit ook zo onrechtvaardig. Volgens de letter der wet hebben ze gelijk, een raadslid mag niet huren van de gemeente. Maar: Holman wist dit niet. Dat wijzen alle onderzoeken ook uit. Dus waarom zet je dan toch door? Waarom blijf je als LGN bij conclusies als onderzoeken een andere taal spreken? Dat is iemand aan de schandpaal willen nagelen. Willens en wetens. Ik kan het op geen enkele andere manier verklaren. Wij van het CDA zijn altijd scherp op dit soort zaken. We zijn scherp op integriteit en openbaarheid. Wij zijn juist helemaal niet van achterkamertjespolitiek. Omdat dit al zo lang speelt, Harm er onder lijdt en wij ons ook onheus bejegend voelen, komen we met de zaak naar buiten. We zijn er klaar mee. De burgemeester heeft de zaak onderzocht en zonder verder op details in te gaan kan ik zeggen dat Holman integer heeft gehandeld. Niets te verwijten valt. Dan is het toch klaar? Maar nee hoor, LGN gaat door. Ze hechten kennelijk geen enkele waarde aan het onderzoek en de opinie van de burgemeester. Sterker nog; door dit gewoon te negeren en verder te gaan vind ik dat ze hem schofferen. Zo van ‘mag jij wel vinden burgemeester, wij denken er toch anders over.’ Democratie en integriteit is ook dat je bepaalde zaken accepteert. Je neerlegt bij beslissingen. LGN doet dat niet en dat vind ik werkelijk ongelooflijk’, zegt Willenborg.

Henk Koekkoek kwam bij Holman thuis om de situatie te bespreken. ‘Hij liet weten het toch aan de Raad voor te leggen. Ik moest me dan maar verdedigen’, zegt Holman. ‘Maar dat is wel het laatste dat zal gebeuren.’ Willenborg zegt de terreur van LGN zo onderhand spuugzat te zijn. ‘Koekkloek vertelde verder dat Harm zelf constant had moeten informeren van wie de grond was. Net zoals ze vinden dat hij als raadslid af moet treden vanwege de integriteitsvraag. ‘ Je gaat een gevecht aan dat je niet kunt winnen, terwijl je niets verkeerd hebt gedaan. Het etiket niet integer en Holman, dat blijft altijd hangen. Harm is ten onrechte beschadigd en dat pikken we niet’, zegt Willenborg, die niet uitsluit dat het CDA zelf actie zal ondernemen. ‘Welke stappen we zetten? Daar gaan we ons op beraden.’

Willenborg heeft toch al een mening over het handelen van LGN. ‘ Als je bepaalde zaken onderzoekt en er komt iets naar boven dan zou ik zelf eerst eens met de mensen die het betreft gaan praten. In dit geval dus met Harm. Of anders hadden ze mij kunnen bellen. Zo ga je toch met elkaar om? LGN niet. Die stormen meteen naar de burgemeester. LGN roept altijd over openbaarheid en integriteit. Van de menselijke maat hebben ze nog nooit gehoord. Kennen ze niet. Toen we dit in één van de gespreken ook lieten weten en vertelden dat Harm er persoonlijk onder leed, noemde Koekkoek dit ‘een bijkomstigheid’. Toen zakte mij de broek helemaal af. Je hebt met mensen te maken. En dat dan een bijkomstigheid noemen. Het zegt alles.’

‘Wij zijn’, zo vertellen Henk Koekkoek en Pierre Baas namens LGN, ‘al langere tijd bezig met het onderwerp integriteit. Over eventueel conflicterende belangen van raadsleden, over welke bestuurstaken je dan wel en niet kunt uitoefenen. Bepaalde gedragingen of opvattingen van raadsleden kunnen te maken hebben met privékwesties. Bestuurlijke integriteit is enorm belangrijk. Vandaar dat wij voor een check zijn waarin raadsleden bijvoorbeeld nevenfuncties vermelden. Simpel voorbeeld? Ik heb een huisje in de Norger bossen. Dat heb ik meteen gemeld en als er iets over dit onderwerp besloten moest worden, dan liet ik dat aan anderen over.’ Dat én een onderzoek van Baas naar de gronden in de gemeente Noordenveld maken ‘de zaak Holman’. Hij stuitte op de gronden in Roden Zuid. ‘Toen bleek dat Holman grond huurde van de gemeente, zonder er overigens voor te betalen. Dat is toch al een kwalijke zaak. De één mag grond van de gemeente gebruiken in ruil voor het maaien van het gras, een ander moet er fors voor betalen. Enfin, Holman huurde dus van de gemeente, en dat mag wettelijk gezien niet. Wat voor ons de zaak extra zwaar maakt, is dat er sprake is geweest van financieel gewin. In 2015 én 2016. Holman heeft subsidies gekregen en grond onderverhuurd. En over integer gesprekken: Holman huurde aanvankelijk van De Friese Wouden. Dat is een actief zakenpartner van de gemeente. Hij had kunnen weten dat dit dus al gevoelig zou liggen, zoals Harm toch al geen naïeve, onervaren man is. We hebben deze zaak aan de hand van openbare gegevens en tips van inwoners grondig onderzocht. We wisten het al heel lang, maar hebben het lang stil gehouden. Nu het feiten zijn, hebben we gehandeld volgens de letter van de wet. De wet zegt dat je in dit soort gevallen de burgemeester inlicht. Dan heb je je taak als raadslid gedaan. Van een persoonlijke vete is geen sprake. Per toeval stuitten we op deze zaak, zoals we meer ‘verschrikkelijke’ dingen tegen zijn gekomen. Je kunt je raadswerk op verschillende manieren invullen. Je kunt achterover leunen of je controlerende taak uitvoeren. Wij kiezen voor het laatste. Omdat er een melding van inwoners ligt, achtten wij de tijd rijp de burgemeester in te lichten’, zegt Baas. Van LGN hoeft Holman niet op te stappen. ‘Wij willen dit in de raad bespreken. Holman kan zijn verhaal dan doen. Het is vervolgens aan de Raad wat er met Holman moet gebeuren. De raad beslist, immers. Als Holman zegt de feiten te kunnen weerleggen, dan hoeft hij daar dus niet tegenop te zien en kan hij vol vertrouwen het debat aangaan’, zegt Koekkoek, die zegt het kwalijk te vinden dat het CDA ‘grote woorden’ over deze kwestie spuwt. ‘Zij komen zelf met deze zaak naar buiten, niet wij. Wij hebben zoals het hoort steeds vertrouwelijkheid betracht, en dat doen we nog steeds. Ik neem het CDA kwalijk dat zij die vertrouwelijkheid kennelijk aan hun laars lappen. Ze lekken vertrouwelijke informatie. Ze zeggen iets over het rapport van de burgemeester, terwijl die de zaak nog in onderzoek heeft. Ik vind dat nogal wat. Nee, dit is beslist geen persoonlijke kwestie. We hebben niets tegen het CDA of Holman. Het gaat om integriteit, niet meer en niet minder. Bovendien vinden we dat je als raadslid zelf verantwoordelijk bent voor je handelen. Je moet niet wijzen naar de gemeente die je niet inlicht, om maar iets te zeggen. Holman had zowel Friese Wouden als de gemeente per brief in kunnen lichten dat hij bij grondruil ingelicht moest worden. Is allemaal niet gebeurd. Tijdens het begin van de raadsperiode hebben we laten weten dat dit voor ons een heel belangrijk aspect is, en daar handelen we ook naar. Het is nieuwe politiek en daar hebben mensen moeite mee. Dit is de wijze waarop wij politiek willen bedrijven en hoe onze raadsleden hun taken invullen. En juist vanwege de gevoeligheid van dit onderwerp was en is vertrouwelijkheid zo belangrijk voor ons, en ook voor Harm zelf. Wij zijn er niet mee naar buiten gekomen en hebben niet de publiciteit gezocht. alleen Harm zelf aanspreken? Dat is ‘oude politiek’. Het weg van de inwoners van Noordenveld oplossen. Dat is hetzelfde als de gronden van de gemeente. Iedereen heeft afspraken, er staat echter vrijwel niets op papier. We willen openheid en transparantie. En nogmaals, als Harm zegt geen enkele blaam te treffen, dan kan hij dat de Raad toch gewoon uitleggen.’