Knallend de kerst in

Column 46

 

Voor u ligt de kersteditie van de Krant, dan wel de Streekkrant. Een extra dikke krant die met veel liefde en positieve energie is gemaakt. Overigens niet alleen door ‘ons’, de redactie, maar door het hele team. Fotografen, opmaak en verkoop tezamen. Wat men ook nog wel eens wil vergeten is dat een gratis huis-aan-huis krant bestaat bij de gratie van de adverteerders. Anders gezegd, als geen ondernemer meer adverteert dan zitten wij werkloos thuis en heeft u geen krant. Deze mooie krant staat boordevol kerstgroeten van de ondernemers die onze krant –en uw nieuws!- een warm hart toedragen. Samen hebben we ervoor gezorgd dat er een krant op uw deurmat is geploft waar wij trots op zijn. Uiteraard zijn wij dat op iedere krant die wij de wijde wereld insturen, maar kerstedities hebben nét dat beetje meer. Meer mooie beelden, meer informatieve achtergrondverhalen en vooral meer kerst. Zonder meer één van de mooiste periodes van het jaar. Wij hopen dat u net zoveel plezier beleeft aan het lezen van deze extra dikke (Streek)Krant als dat wij hebben gehad met het maken van deze krant. Toegegeven, het is een drukke periode geweest. Maar als het lukt, en dat is het, dan is de euforie groot. Wij gaan met een gerust hart de kerst in.

Gerust zijn ze minder in Grootegast en Zuidhorn. Per 1 januari wilden Penta Primair (christelijk onderwijs) en Westerwijs (openbaar onderwijs) samen verder. Het merendeel van de scholen in het Westerkwartier behoort tot één van beide instellingen en samen zouden ze veel sterker staan, beter het hoofd kunnen bieden aan teruglopende leerlingenaantallen in de kleinere dorpen en een lenigere organisatie opzetten. Een foutje in de statuten zorgt echter voor een andere wending. De fusie zal zeker doorgaan, maar de datum van 1 januari gaat niet gehaald worden. De beloftes van Westerwijs-directeur Gerrit Rotman ten spijt wilde de gemeenteraad van Grootegast éérst de statuten veranderd zien, en dan pas een akkoord geven voor de fusie. Als laatste van de raden durven de Grootegasters wél de voorgenomen fusie op de lange baan te schuiven. Met alle gevolgen van dien. En zij hebben gelijk. Anno 2017 is het vreemd te tekenen voor iets dat achteraf nog veranderd moet worden. Bovendien hebben beide instellingen lang genoeg de tijd gehad om wel met statuten op de proppen te komen die juridisch voldoen. Penta Primair en Westerwijs gaan in ieder geval slecht de kerst in, wetende dat zij in de eerste periode van 2018 nog veel werk hebben te verzetten om de fusie er alsnog doorheen te krijgen. Een slechte kerst gaat het ook worden voor of de voorstanders of de tegenstanders van de MTB-route door het Joh Smitpark van Zuidhorn. Gisteravond (maandag) laat besliste de raad over het collegevoorstel om wél een MTB-route door het park te realiseren. En dan wat te denken over de Noord-Nederlandse traditie van het carbidschieten. Eveneens een omstreden onderwerp in de Zuidhorner gemeenteraad van maandagavond. Het gaat feitelijk om het toevoegen van één woordje in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Zuidhorn. De APV zegt dat er bij carbidschieten geen handelingen mogen worden verricht (of nagelaten) waarvan men redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar kan optreden voor mens en/of milieu. Niet zo spannend, blijkt uit het huidige aantal vergunningen dat Westerkwartierbreed wordt uitgegeven. Er wordt in de vier gemeenten volop geknald op oudejaarsdag, dus zijn de regels ruim. VVD en GroenLinks willen het woordje ‘dier’ in de APV opnemen. Dit zodat er geen gevaar mag zijn voor mens, dier en/of milieu. Zeker, één woordje en een op het oog kleine verandering. Echter, de gevolgen zijn groter dan het 4-letterige woordje ‘dier’ doet vermoeden. In elke wijk, bij iedere boerderij en in alle straten zijn (huis)dieren. Punt. Dieren die meer last hebben van harde knallen dan mensen. Feit. Punt. Dus zou overal, en ter aller tijde, een vergunning om carbid te schieten geweigerd kunnen worden. Na het publiceren van een aanvraag kan iedereen die liever geen knallen hoort op oudejaarsdag in verweer komen en het gooien op de bange kat, de schichtige hond of het schaap van de buren. Eén woordje, vier letters, grote gevolgen. Het woord ‘verbieden’ nemen VVD en GroenLinks niet in de mond, de praktijk zal echter zijn dat het carbid schieten behoorlijk aan banden kan worden gelegd. En toch is het gemakkelijk scoren van het CDA. Zij brachten kort voor de raadsvergadering het bericht naar buiten voor het carbid schieten te zijn. Dit in de hoop een dreigende raadsmeerderheid om de APV aan te passen middels de publieke opinie te beïnvloeden. Je zou de gehele raad van Zuidhorn bijna betichten van het bedrijven van politiek. Het is in elk geval een knallend begin van de kerstperiode.

 

Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst!