Onderzoek belangrijk voor tegengaan hersenziektes

‘Gezond leven heeft invloed’

NOORDENVELD – Jaarlijks organiseert de Hersenstichting een collecte in het hele land, zo ook in de gemeente Noordenveld. Aanjager van deze collecte is Joke Beerendsen. ‘Elk jaar zijn we op zoek naar nieuwe collectanten die mee willen doen. Gelukkig kennen we een vaste kern van collectanten. Het zou mooi zijn om enkele nieuwe collectanten te verwelkomen. Vooral kennen we leemtes in kleinere dorpen. Ik heb de vacature voor deze oproep doorgegeven aan de Vrijwilligers Vacature Bank van Welzijn in Noordenveld. Wie mee wil doen is welkom en kan zich daar opgeven. Zij leggen dan contact met mij,’ zegt Joke Beerendsen.

Wie de Hersenstichting een hart onder de riem steekt is Prof. Dr. Iris Sommer. Als arts in het UMCG en inwoner van de gemeente Noordenveld loopt zij ook elk jaar in haar dorp collecte. Tijdens de pandemie in 2020 was de collecte online. ‘Hersenziektes komen veel voor. Veel hersenaandoeningen komen vooral op wat oudere leeftijd voor. Hoe ouder we worden, hoe meer die zullen optreden. Tenzij we er nu iets aan doen. Door middel van onderzoek proberen we processen in de hersenen beter te begrijpen, zodat we ze eerder kunnen behandelen of nog beter, voorkomen. Ik ben zelf geïnteresseerd in voeding. Minder vlees eten en dat dan vervangen door vis als haring, makreel en zalm is al een goed begin voor een gezonder leven. Vetten uit vis zijn een goede grondstof om nieuwe fysieke verbindingen tussen hersencellen aan te maken. Die heb je nodig om nieuwe dingen te leren. De grondstoffen voor onderhoud en herstel van de hersenen komen uit je voeding. Gezond eten heeft dus direct invloed op de conditie van je hersenen.’

Iris Sommer noemt naast voeding ook voldoende bewegen als een factor die de hersenen stimuleert. Zij heeft hierin duidelijk een medestander van Prof. Erik Scherder, die op tv regelmatig propaganda maakt voor voldoende beweging.  ‘Ook belangrijk is een goede nachtrust. ‘s Nachts komt de vuilnisman langs. Dan krimpen de hersenen en wordt het ‘afval’ opgehaald. Goed slapen is een beschermde factor. Naast voeding, bewegen en slaap zou ik ook sociale contacten als aanbeveling mee willen geven. Vereenzamen is niet gezond. Als mensen zich terugtrekken heeft dat een negatieve invloed op de werking van de hersenen. Wanneer je omgaat met andere mensen en dus sociaal actief bent, dan onderhoudt je vaardigheden die belangrijk zijn.’

Er zijn veel verschillende organisaties actief op het gebied van hersenziektes. Dementie is wellicht de bekendste hersenziekte. In Nederland heeft 1 op de 4 mensen te maken met een vorm van ziekte die met de hersenen te maken heeft. Iris Sommer vindt het goede aan de Hersenstichting dat zij in de volle breedte actief zijn.  ‘Er is een tendens zichtbaar dat we met z’n allen ouder worden dan onze voorouders. Dat is mooi, maar we willen wel graag in goede gezondheid oud worden. Ik denk dat het aantal 100-jarigen gaat toenemen in de toekomst. Dan wil je ook dat je hersenen zo lang goed blijven werken. Ik ben blij dat ik hier in Noord-Drenthe woon. De rust en verbondenheid van een dorp doet mij goed. Toch is wonen buiten de stad niet alleen maar goed voor de hersenen. De ziekte van Parkinson komt juist meer voor, en we denken dat dat te maken heeft met landbouwgif. Ook de kwaliteit van grond, lucht en water heeft invloed op onze hersenen. Naast onderzoek voor betere hersenen zullen we ook op ander terreinen de nodige stappen moeten ondernemen voor een goed en gezond leven.’