Wethouders: ‘Alles kwam mooi samen op het juiste moment’

CBN 122 biedt onderdak aan vele partijen

RODEN – Aan de Ceintuurbaan Noord in Roden is op nummer 122 een verzamelgebouw ontstaan die maatschappelijk betrokken organisaties bundelt. Een goede zaak, zo vindt de gemeente Noordenveld, want het was altijd al een wens om de huisvestingsproblematiek voor deze organisaties voor langere tijd op te lossen. Kledingbank, Boekenmarkt, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, stichting Queri hebben er hun standplaats gekregen en ook zijn er samenwerkingsverbanden gelegd met onder andere Humanitas, Welzijn in Noordenveld en kerkelijke organisaties. Ceintuurbaan Noord gaat bekend worden onder de naam CBN 122.

De beide betrokken wethouders van Noordenveld zijn er best wel trots op dat er nu in hun gemeente een maatschappelijk verzamelgebouw staat. Alex Wekema en Jeroen Westendorp (foto) steken in ieder geval de loftrompet niet onder stoelen of banken. ‘Diverse organisaties actief in het maatschappelijk veld waren op zoek naar een goede ruimte voor hun activiteiten. Na een zoektocht kwam dit bedrijfspand in beeld. Alles kwam mooi samen op het juiste moment. Het is een voorziening geworden voor alle inwoners van onze gemeente,’ laat Alex Wekema weten.  Jeroen Westendorp geeft aan dat hij de optelsom van de betrokkenen maatschappelijk organisaties extra plussen geeft. ‘Met de Kledingbank en de Voedselbank samen in een pand hadden we al 1 en 1 is 3 bereikt. Nu ook het Vluchtelingenwerk nog gebruik gaat maken van het onderkomen is het voor mij duidelijk dat we op 1 en 1 en 1 is 5 uitkomen. Er is winst gemaakt door samen te gaan. Zo staan we sterker en pakt het beter uit. Dat de Boekenmarkt hier nu ook een mooie vaste ruimte heeft gekregen is alleen maar meegenomen.’

Mooi ook is de lokale betrokkenheid geweest van bedrijven. De huidige eigenaar gaf volop medewerking aan de uitvoering van dit initiatief. Er is flink verbouwd op kosten van de gemeente en diezelfde gemeente betaald ook de huur van het pand. Er is een looptijd in het huurcontract afgesproken voor 4 jaar met nog een optie voor nog eens 4 jaar.  

Alleen het bieden van onderdak aan de organisaties is niet het enige wat de wethouders voor ogen hebben. Alex Wekema: ‘Uiteindelijk gaat het om meedoen in de samenleving voor die inwoners die gebruik maken van deze voorzieningen. Stageplaatsen, opleidingsmogelijkheden, vrijwilligersplekken, cursusaanbod, integratie van nieuwkomers, budgettrainingen, taalcursussen, kooklessen, doorstroming naar regulier werk, er is veel mogelijk.  Activiteiten zijn te koppelen aan elkaar. We geven op deze wijze uitvoering aan de motie van de gemeenteraad over de aanpak van armoede en het past in onze visie op het Sociaal Domein. Humanitas en Welzijn in Noordenveld zijn ook bij de plannen betrokken.’

De gemeente schept de voorwaarden. Het is aan de organisaties om dit op te pakken en vorm te geven. Armoedebestrijding, gezondheidsbevordering, re-integratie, inburgering. Een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en op een laagdrempelige manier toegang kunnen krijgen tot voorzieningen en activiteiten. ‘Zonder inzet van vrijwilligers is dit alles niet mogelijk te realiseren,’ zegt Jeroen Westendorp. ‘Vrijwilligers zijn bevlogen en wij zijn dan ook supertrots op hun inzet. We zien een krachtig netwerk in dit maatschappelijk verzamelgebouw ontstaan dat elkaar in een dergelijke setting nog beter versterkt en vinden kan. Ik vind dat positief.’